AKTUALITY

Vážení klienti léčebné rehabilitace Bipedia

Dovolujeme si Vás informovat, že naše nestátní zdravotnické zařízení – léčebná rehabilitace zavádí s platností od 1.1. 2024  jednorázový paušální poplatek  za léčbu.

Výše poplatku je ve výši 200,- Kč a jsou od něj osvobozeny děti do 15 let a samoplátci. Poplatek je splatný v hotovosti při předložení  Poukazu na vyšetření / ošetření typu ,,FT“ nebo  „K“  před nástupem na vstupní vyšetření.

Poplatek není určen na úhradu zdravotní péče a není vybírán v přímé souvislosti se zdravotními službami, které naše rehabilitace poskytuje, ale jsou to služby, které nejsou zhodnoceny v platbách zdravotních pojišťoven.

Paušální úhrada je platba za služby a výkony, které jsou v době léčení pacientovi poskytnuty s jeho souhlasem a s vědomím, že nejsou hrazeny z fondu všeobecného zdravotního pojištění.

Jedná se například o:

 • služby recepce například plánování  termínů  rehabilitačních procedur, včetně případného přeobjednávání nebo rušení termínů nejpozději 28 h před nástupem na dohodnutý  termín procedury, plánování programu rehabilitace a  ordinace a jiné administrativní činnosti spojené s poskytovanou službou,

   

 • jednorázový materiál, který není hrazen ze zdravotního pojištění, poskytnutí jednorázového prostěradla při prvním vstupu

   

 • konzultace zdravé výživy, monitoring skladby lidského těla, stanovení obsahu, stanovení Body Mass indexu a obsahu vody a tělesného a viscerálního tuku v těle 

   

 • zapůjčení terapeutického materiálu, pomůcek, knih a návodů v rámci terapie,   provedení  zkušebního tejpování (klient hradí pouze tejpovací pásku)

   

 • online fyzioterapeutická poradna, možnost konzultace zdravotního stavu a aktuální vhodnosti rehabilitace s vazbou na zdravotní stav přes telefon nebo email
Provozovna Ostrava-Kunčice
Poliklinika u Hlavní brány ArcelorMittal Ostrava a.s.
MHDO: tramvaj č. 4, 14 nebo autobusy 31, 45, 57, 62
VZP - 111 ČPZP - 205 OZP - 207 RBP - 213 VoZP - 201 ZPMV - 211